Disciplinárna komisia
PP-DK-2020/2021-0022
ÚS DK 7.10.2020 - ČK, iné DS
Vylúčenie po ČK: - U 081 Miloš Zakopjan 1254003 (Vrbov 7.liga) vylúčený za HNS /urážku R/ podľa čl. 48/1c,2b DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 6 týždňov od 05.10.2020 do 05.04.2021 /s prerušením do jarnej časti/ + 10€ Vylúčenie po 2xŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu , podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie : -U 082 Daniel Pitoňák 1318593 (Hôrka 4.liga dorast U19) od 05.10.2020 + 5€ -U 083 Ľuboslav Šimšaj 1071215 (Vlková 7.liga) od 05.10.2020 + 10€ -U 084 Peter Minarik 1030904 (Vrbov 7.liga) od 05.10.2020 + 10€ -U 085 Filip Toporcer 1259140 (Vrbov 7.liga) od 05.10.2020 + 10€ -U 086 Martin Michalčík 1201047 (Vrbov 7.liga) od 14.09.2020 + 10€ Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie: - U 087 Frederik Korenko 1347118 (Hôrka 4.liga dorast U19) – od 05.10.2020 + 5 € Podmienečné upustenie od zvyšku DS: - U 088 Lajčák Miroslav 1049945 (L.Teplička) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DK/1stretnutie/ a určuje skúšobnú dobu do 7.1.2021 - + 10 €
Rozhodnutie: PP-DK-2020/2021-0022
Dátum zaevidovania: 09.10.2020 10:38
Dátum vyriešenia: 09.10.2020 11:01
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Miloš Zakopian 10 EUR 09.10.2020 10:38
Daniel Pitoňák 5 EUR 09.10.2020 10:41
Ľuboslav Šimšaj 10 EUR 09.10.2020 10:41
Peter Minarik 10 EUR 09.10.2020 10:42
Filip Toporcer 10 EUR 09.10.2020 10:42
Martin Michalčík 10 EUR 09.10.2020 10:42
Frederik Korenko 5 EUR 09.10.2020 10:48
Miroslav Lajčák 10 EUR 09.10.2020 10:50
Tomáš Kovalčík 10 EUR 09.10.2020 10:52
Dominik Baláž 10 EUR 09.10.2020 10:54
5 EUR 09.10.2020 10:55
5 EUR 09.10.2020 10:57
10 EUR 09.10.2020 10:58
10 EUR 09.10.2020 10:59
POKUTY