Disciplinárna komisia
PP-DK-2020/2021-0021
US DK 30.9.2020
Vylúčenie po 2xŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu , podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie : - U 078 Marek Vaľko 1259608 (Huncovce 6.liga) od 28.09.2020 + 10€ Iné disciplinárne previnenie: - U 079 DK a ŠTK berie na vedomie písomné opatrenia FK Šuňava, zároveň DK a ŠTK nariaďuje FK Šuňava: 1. Zvýšiť počet členov ÚS v domácich majstrovských stretnutiach mládeže na 4, u dospelých na 8. Zoznam ÚS predložiť pred stretnutím R prípadne DZ 2. Zabezpečiť v pevnej zábrane oplotenia hracej plochy voľný prechod na hraciu plochu v mieste oproti kabíne rozhodcov. 3. Zabezpečiť pri nástupe rozhodcov a hráčov na HP pred stretnutím, v polčasovej prestávke a po ukončení stretnutia prechod v šírke minimálne 5 metrov z hracej plochy do budovy zábranami zamedzujúcimi styku s divákmi. Termín: ihneď pod disciplinárnymi následkami - U 080 - DK trestá FK Sp.Hrhov fin. pokutou 70 € pre nenahodenie videa (2.polčas) zo stretnutia Sp.Hrhov – Vernár – podľa čl.8.14 g) RS
Rozhodnutie: PP-DK-2020/2021-0021
Dátum zaevidovania: 08.10.2020 09:01
Dátum vyriešenia: 08.10.2020 09:02
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marek Vaľko 10 EUR 08.10.2020 09:02
POKUTY