Disciplinárna komisia
PP-DK-2020/2021-0020
ÚS DK 24.9.2020 - iné disciplinárne previnenia
- U 070 FK Šuňava (6.liga) – DK na základe zápisu o stretnutí a vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia Šuňava – L.Teplička /nedostatočná US počas a po stretnutí, HNS p.Zemana Milana č.RP 1089957, HNS videotechnika Dunaja Štefana 1398126 a HNS divákov po stretnutí/ podľa čl.12 DP ukladá DS – finančnú pokutu 200 €. + poplatok10 € - U 071 DK podľa čl.16 a čl.49/1d,2d DP ukladá DS p. Milanovi Zemanovi 1089957 (Šuňava)- zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti so súťažným stretnutím na časové obdobie 6 týždňov nepodmienečne od 21.09.2020 do 2.11.2020 + 10€ - U 072 DK podľa čl.16 a čl.48/1c,2b DP ukladá DS p. Štefanovi Dunajovi 1398126 (Šuňava)- zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti so súťažným stretnutím na časové obdobie 6 týždňov nepodmienečne od 21.09.2020 do 2.11.2020 + 10€ - U 073 FK Šuňava (6.liga) – DK na základe zápisu o stretnutí a vzhliadnutí videozáznamu podľa čl.57/1a,2,3 a čl. 40 DP ukladá DS – podmienečné uzatvorenie HP na 2 stretnutia do konca súťažného ročníka 2020/2021.+ 10€ - U 074 DK trestá OFK Šuňava fin. pokutou 200 € pre neúplný videozáznam zo stretnutia Šuňava – L.Teplička, ktorého nedotočená časť bola predmetom šetrenia (odchod hráčov a delegovaných osôb po stretnutí) – čl. 8.14 c) RS - U 075 DK a ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 30.9.2020 o 15:00 hod. zástupcov OFK Šuňava, na ktorom FK písomne predloží opatrenia na zamedzenie styku divákov s delegovanými osobami pred, počas a po stretnutí. V prípade nepredloženia písomného návrhu opatrení, žiada FK Šuňava o nahlásenie miesta odohratia domácich majstrovských stretnutí vo všetkých kategóriách. - U 076 DK berie na vedomie podnet OFK Šuňava. Uvedený podnet spadá do kompetencie KR. - U 076 DK trestá FK Rakúsy fin. pokutou 30 € pre nenahodenie videozáznamu zo stretnutia Rakúsy – Vlková – poplatok 10 €
Rozhodnutie: PP-DK-2020/2021-0020
Dátum zaevidovania: 25.09.2020 10:47
Dátum vyriešenia: 25.09.2020 10:51
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 25.09.2020 10:48
Milan Zeman 10 EUR 25.09.2020 10:49
Štefan Dunaj 10 EUR 25.09.2020 10:49
10 EUR 25.09.2020 10:50
10 EUR 25.09.2020 10:51
POKUTY