Disciplinárna komisia
PP-DK-2020/2021-0017
Doplnenie ÚS 18.9.2020 - Bijacovce
- U 063 FK Bijacovce /7.liga/ - DK na základe šetrenia sťažnosti FK Lendak a vzhliadnutiu videozáznamu zo stretnutia Bijacovce - Lendak /HNS diváka p. Jána Šefčíka 1024325 a nedostatočnú usporiadateľskú službu/ podľa čl.12 DP ukladá DS – finančnú pokutu 150 €. Zároveň DK ukladá podľa čl.20/1,2 DP FK Bijacovce - zákaz vstupu p. Jána Šefčíka 1024325 na všetky majstrovské stretnutia FK Bijacovce vo všetkých kategóriách na časové obdobie 1 roka – do 18.09.2021. DK nariaďuje FK Bijacovce zabezpečiť počas všetkých majstrovských stretnutí vo všetkých vekových kategóriách zákaz vstupu divákov mimo ohradenú časť hracej plochy + poplatok 10€ - U 064 FK Lendak /7.liga/ - DK na základe vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia Bijacovce – Lendak /NS funkcionárov na lavička náhradníkov/ podľa čl.11 DP ukladá DP – pokarhanie + 10€
Rozhodnutie: PP-DK-2020/2021-0017
Dátum zaevidovania: 21.09.2020 08:24
Dátum vyriešenia: 21.09.2020 08:25
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 21.09.2020 08:24
10 EUR 21.09.2020 08:24
POKUTY