Disciplinárna komisia
PP-DK-2020/2021-0016
ÚS DK 16.9.2020 - iné disciplinárne previnenia
Iné disciplinárne previnenie: - U 059 - DK trestá FK Sp.Teplica fin. pokutou 30 € pre nenahodenie videozáznamu zo stretnutia Sp.Teplica – Sp.Belá „B“ – podľa čl. 8.14 a) + 10 € - U 060 - DK trestá FK Sp.Hrhov fin. pokutou 10 € pre opakované zapríčinenie neskorých začiatkov stretnutí - čl.8.17 RS - U 061 - DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 18.9.2020 (piatok) o 15:00 hod. aktérov stretnutia Bijacovce - Lendak: FK Bijacovce - kapitán Hockicko Dávid, vedúci Bodnár Vladimír, HÚ Kočiš Ľubomír, FK Lendak: kapitán Háber Martin, vedúci Háber Milan, rozhodcovia stretnutia: Melničuk Rudolf, Korub Branislav, Steiner Valter - U 062– DK upozorňuje na neúhradené faktúry k 16.9.2020: Sp.Štvrtok, Toporec, Gr.Petrovce,
Rozhodnutie: PP-DK-2020/2021-0016
Dátum zaevidovania: 17.09.2020 10:45
Dátum vyriešenia: 17.09.2020 10:46
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 17.09.2020 10:46
POKUTY