Disciplinárna komisia
PP-DK-2020/2021-0015
ÚS DK 16.9.2020 - ČK, odpust.
Vylúčenie po ČK: - U 048 Simon Kováč 1388399 (Sp.Štvrtok 3.liga žiaci U15) vylúčený za HNS (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti kopnutím súpera pred PÚ) podľa čl. 46/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie od 14.09.2020 + 5€ - U 049 Erik Dragoš 1267948 (Kravany 7.liga) vylúčený za telesné napadnutie súpera (kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre) podľa čl. 49/1b,2b DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 3 týždňov od 14.09.2020 do 05.10.2021 + 10€ Disciplinárna sankcia po 5xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie: - U 050 Tomáš Peňaz 1187623 (Hozelec 7.liga) – od 14.9.2020 + 10 € - U 051 Peter Fajtl 1335654 (Sp.Bystré 4.liga dorast U19) – od 14.9.2020 + 5 € Vylúčenie po 2xŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu , podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie : - U 052 Pavol Bolcár 1215773 (Sp.Hanušovce 7.liga) od 14.09.2020 + 10€ - U 053 Ján Majerčák 1235940 (Lendak 7.liga) od 14.09.2020 + 10€ - U 054 Ján Knižka 1187116 (Vernár 7.liga) od 14.09.2020 + 10€ - U 055 Marek Vaverčák 1230672 (Slov.Ves 7.liga) od 14.09.2020 + 10€ - U 056 Michal Huličiar 1270410 (Šuňava 6.liga) od 14.09.2020 + 10€ - U 057 Samuel Jánoš 1434534 (Gr.Petrovce 4.liga dorast U19) od 16.09.2020 + 5€ Podmienečné upustenie od zvyšku DS: - U 058 Hudáč Jaroslav 1244369 (Šuňava) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS/1stretnutie a určuje skúšobnú dobu do 16.12.2020 - + 10 €
Rozhodnutie: PP-DK-2020/2021-0015
Dátum zaevidovania: 17.09.2020 10:28
Dátum vyriešenia: 17.09.2020 10:44
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tomáš Peňáz 10 EUR 17.09.2020 10:28
Peter Fajtl 5 EUR 17.09.2020 10:29
Pavol Bolcar 10 EUR 17.09.2020 10:29
Ján Majerčák 10 EUR 17.09.2020 10:29
Ján Knižka 10 EUR 17.09.2020 10:30
Marek Vaverčák 10 EUR 17.09.2020 10:30
Michal Huličiar 10 EUR 17.09.2020 10:30
Samuel Jánoš 5 EUR 17.09.2020 10:31
Jaroslav Hudáč 10 EUR 17.09.2020 10:31
Simon Kováč 5 EUR 17.09.2020 10:41
Erik Dragoš 10 EUR 17.09.2020 10:42