Disciplinárna komisia
PP-DK-2020/2021-0013
Žiadosť o stanovisko - FK Bijacovce
DK na základe podnetu FK Lendak žiada FK Bijacovce o písomné stanovisko k incidentu zo 65 min. počas stretnutia Bijacovce – Lendak do 16.9. do 15:00 hod.
Rozhodnutie: PP-DK-2020/2021-0013
Dátum zaevidovania: 15.09.2020 16:21
Dátum vyriešenia: 20.09.2020 14:59
Stav: Vyriešené