Disciplinárna komisia
PP-DK-2020/2021-0012
ÚS DK - 10.9.2020
Vylúčenie po ČK: - U 039 Tomáš Korenko 1190262 (Švábovce 8.liga) vylúčený za HNS (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou pred PÚ) podľa čl. 46/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie od 07.09.2020 + 10€ - U 040 Peter Vernarec 1090370 (L.Teplička 4.liga dorast U19) vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 07.09.2020 + 10€ - U 041 Ján Korba 1218189 (Kurimany 7.liga) vylúčený za HNS (telesné napadnutie R malou intenzitou na HP) podľa čl. 49/1d,2d DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 2 mesiacov od 07.09.2020 do 7.11.2020 + 10€ Disciplinárna sankcia po 5xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie: - U 042 Dávid Čáni 1203970 (Lučivná 7.liga) – od 7.9.2020 + 10 € Vylúčenie po 2xŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu , podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie : - U 043 Tomáš Alexy 1273943 (Šuňava 4.liga U19) od 07.09.2020 + 5€ - U 044 Tomáš Pemčák 1348797 (Sp.Štiavnik 4.liga U19) od 07.09.2020 + 5 € - U 045 Erik Mlynarčík 1351544 (Kurimany 7.liga) od 07.09.2020 + 10 € Iné disciplinárne previnenie: - U 047 - DK trestá FK Slov.Ves fin. pokutou 30 € pre nenahodenie videozáznamu zo stretnutia Slov.Ves – Kravany – podľa čl. 8.14 a) + 10 €
Rozhodnutie: PP-DK-2020/2021-0012
Dátum zaevidovania: 10.09.2020 11:37
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tomáš Korenko 10 EUR 10.09.2020 11:43
Peter Vernarec 5 EUR 10.09.2020 11:43
Ján Korba 10 EUR 10.09.2020 11:44
Dávid Čáni 10 EUR 10.09.2020 11:48
Tomáš Alexy 5 EUR 10.09.2020 11:49
Tomáš Pemčák 5 EUR 10.09.2020 11:50
Erik Mlynarčik 10 EUR 10.09.2020 11:50
10 EUR 10.09.2020 14:32
POKUTY