Disciplinárna komisia
PP-DK-2020/2021-0011
Upustenie od zvyšku trestu Korenko Tobias
Podmienečné upustenie od zvyšku DS: - U 046 Tobias Korenko 1323919 (Švábovce-dorast) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS/1stretnutie a určuje skúšobnú dobu do 7.12.2020 + 5 €
Rozhodnutie: PP-DK-2020/2021-0011
Dátum zaevidovania: 10.09.2020 11:34
Dátum vyriešenia: 10.09.2020 11:54
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tobias Korenko 5 EUR 10.09.2020 11:35