Disciplinárna komisia
PP-DK-2020/2021-0010
ÚS DK 2.9.2020
Vylúčenie po ČK: - U 029 Tobias Korenko 1323919 (Švábovce 4.liga dorast U19) vylúčený za zakázanú hru (kopnutie súpera nadmernou silou) podľa čl. 45/1,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 31.08.2020 + 5€ - U 030 Marek Smolár 1335986 (L.Teplička 4.liga dorast U19) vylúčený za HNS (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ) podľa čl. 46/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie od 31.08.2020 + 5€ - U 031 Peter Pavličko 1318669 (Sp.Bystré 4.liga dorast U19) vylúčený za HNS (telesné napadnutie na HP udretím súpera do tváre v prerušenej hre a opľutie súpera) podľa čl. 49/1b,2b a 47/1b,2b DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 5 týždňov od 31.08.2020 do 5.10.2020 + 5€ - U 032 Marek Garan 1272140 (Batizovce 6.liga) vylúčený za HNS (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou pred PÚ) podľa čl. 46/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie od 31.08.2020 + 10€ - U 033 Štefan Labanc 1193587 (Dúbrava 8.liga) vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 31.08.2020 + 10€ - U 034 Jaroslav Hudáč 1244369 (Šuňava 6.liga) vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 31.08.2020 + 10€ - U 035 Gabriel Kiš 1355415 (V.Slavkov 6.liga) vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 31.08.2020 + 10€ - U 036 Ján Pompa 1361866 (Toporec 6.liga) vylúčený za HNS (telesné napadnutie na HP udretím súpera v prerušenej hre) podľa čl. 49/1b,2b DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 3 týždňov od 31.08.2020 do 21.09.2020 + 10€ Disciplinárna sankcia po 5xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie: - 038 Dávid Jakubčák 1269268 (Kravany-7.liga) - od 2.9.2020 + 10 € Vylúčenie po 2xŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu , podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie : - U 037 Adam Polhoš 1433500 (Huncovce 3.liga žiaci U15) od 31.08.2020 + 5€
Rozhodnutie: PP-DK-2020/2021-0010
Dátum zaevidovania: 04.09.2020 13:31
Dátum vyriešenia: 20.09.2020 15:02
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tobias Korenko 5 EUR 04.09.2020 13:32
Marek Smolár 5 EUR 04.09.2020 13:32
Peter Pavlíčko 5 EUR 04.09.2020 13:33
Marek Garan 10 EUR 04.09.2020 13:34
Štefan Labanc 10 EUR 04.09.2020 13:34
Jaroslav Hudáč 10 EUR 04.09.2020 13:35
Gabriel Kiš 10 EUR 04.09.2020 13:35
Ján Pompa 10 EUR 04.09.2020 13:35
Dávid Jakubčák 10 EUR 04.09.2020 13:36
Adam Polhoš 5 EUR 04.09.2020 13:37