Disciplinárna komisia
PP-DK-2020/2021-0009
ÚS DK 26.8.2020 - ČK, iné DP
Vylúčenie po ČK: - U 022 Jozef Veselovský 1308226 (Sp.Hanušovce 7.liga) vylúčený za HNS (použitie vulgárnych slov) podľa čl. 47/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie od 24.08.2020 + 10 € - U 023 Miroslav Theiss 1334024 (Gánovce 8.liga) vylúčený za HNS (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ) podľa čl. 46/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie od 24.08.2020 + 10 € Vylúčenie po 2xŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu , podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie : - U 024 Erik Mlynarčík 1351544 (Kurimany 7.liga) od 24.08.2020 + 10 € - U 025 Adam Banáš 1329091 (Štrba 6.liga) od 24.08.2020 + 10 € Iné disciplinárne previnenia - U 027 FK Sp.Štiavnik /4.liga dorast U19/ - DK trestá FK Sp.Štiavnik finančnou pokutou 120 € za nenastúpenie na stretnutie dorastu v Liptovskej Tepličke podľa čl.7g RS + 5 € - U 028 FK Sp.Štiavnik /6.liga/ - DK na základe zápisu o stretnutí /HNS diváka počas stretnutia Sp.Štiavnik – Sp.Bystré/ podľa čl.11 DP ukladá DS – pokarhanie. Zároveň DK ukladá podľa čl.20/1,2 DP FK Sp.Štiavnik - zákaz vstupu p. Odrobinu Mareka na všetky majstrovské stretnutia FK Sp.Štiavnik vo všetkých kategóriách na časové obdobie 2 mesiacov – do 24.10.2020 + 10€
Rozhodnutie: PP-DK-2020/2021-0009
Dátum zaevidovania: 27.08.2020 10:34
Dátum vyriešenia: 27.08.2020 10:47
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jozef Veselovský 10 EUR 27.08.2020 10:40
Miroslav Theiss 10 EUR 27.08.2020 10:40
Erik Mlynarčik 10 EUR 27.08.2020 10:43
Adam Banáš 10 EUR 27.08.2020 10:44
5 EUR 27.08.2020 10:46
10 EUR 27.08.2020 10:46
POKUTY