Disciplinárna komisia
PP-DK-2020/2021-0008
Žiadosť o upustenie zvyšku trestu Orolín (Sp.Bystré)
Podmienečné upustenie od zvyšku DS - U 026 Kristián Orolin 1360571 (Sp.Bystré dorast U19) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl. 41/1 DP žiadosť zamieta + poplatok 5 €
Rozhodnutie: PP-DK-2020/2021-0008
Klub: OFK 1934 Spišské Bystré
Dátum zaevidovania: 27.08.2020 10:31
Dátum vyriešenia: 27.08.2020 10:31
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 27.08.2020 10:31