Disciplinárna komisia
PP-DK-2020/2021-0007
ÚS DK 20.82020
Vylúčenie po ČK: - U 016 Kristián Orolin 1360571 (Sp.Bystré-4.liga dorast U19) vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 17.08.2020 – poplatok 5 € - U 017 Dalibor Gábor 1409937 (Toporec 3.liga žiaci U15) vylúčený za HNS (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou pred PÚ) podľa čl. 46/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie od 17.08.2020 – poplatok 5 € Vylúčenie po 2xŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu , podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie : - U 018 Patrik Príhoda 1212297 (Hozelec 7.liga) od 17.08.2020 + 10 € Iné disciplinárne previnenia - U 020 FK Lučivná /7.liga/ - DK na základe zápisu o stretnutí /NS hlavného usporiadateľa/ počas stretnutia Lučivná – Kravany ukladá DS – pokarhanie podľa čl.11 DP + 10€ - U 021 – DK odstupuje ŠTK FK V.Slavkov pre odohratie stretnutia v zastavenej činnosti (neúhradenie mesačnej zbernej faktúry)
Rozhodnutie: PP-DK-2020/2021-0007
Dátum zaevidovania: 20.08.2020 10:50
Dátum vyriešenia: 20.08.2020 10:56
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Kristián Orolin 5 EUR 20.08.2020 10:52
Dalibor Gábor 5 EUR 20.08.2020 10:53
Patrik Príhoda 10 EUR 20.08.2020 10:55
10 EUR 20.08.2020 10:56