Disciplinárna komisia
PP-DK-2020/2021-0005
Upustenie od zvyšku trestu
- U 014Tomáš Rusnák 1161038 /Štrba 6.liga/ - DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS /1 stretnutie/ a určuje skúšobnú dobu do 12.11.2020 + 10€
Rozhodnutie: PP-DK-2020/2021-0005
Klub: ŠK Štrba
Dátum zaevidovania: 17.08.2020 09:32
Dátum vyriešenia: 17.08.2020 09:39
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tomáš Rusnák 10 EUR 17.08.2020 09:32