Disciplinárna komisia
PP-DK-2020/2021-0004
ÚS 13.8.2020 - DK
Vylúčenie po ČK: - U 009 Ivan Václav 1275460 (Rakúsy 7.liga) vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 10.08.2020 + 10€ Vylúčenie po 2xŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu , podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie : - U 010 Tomáš Bosák 1273968 (Sp.Hrhov 7.liga) od 10.08.2020 + 10€ - U 011 Filip Neupauer 1225438 (Sp.Belá 6.liga) od 10.08.2020 + 10€ - U 012 Dávid Jankura 1191557 (Hôrka 6.liga) od 10.08.2020 + 10€ - U 013 Jakub Chorovský 1231255 (Hôrka 6.liga) od 10.08.2020 + 10€ Podmienečné upustenie od zvyšku DS - U 014Tomáš Rusnák 1161038 /Štrba 6.liga/ - DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS /1 stretnutie/ a určuje skúšobnú dobu do 12.11.2020 + 10€ - U 015 Matúš Budaj 1251296 /Sp.Teplica 6.liga/ - DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS /1 stretnutie/ a určuje skúšobnú dobu do 12.11.2020 + 10€
Rozhodnutie: PP-DK-2020/2021-0004
Dátum zaevidovania: 17.08.2020 09:21
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ivan Václav 10 EUR 17.08.2020 09:22
Tomáš Bosák 10 EUR 17.08.2020 09:23
Filip Neupauer 10 EUR 17.08.2020 09:24
Dávid Jankura 10 EUR 17.08.2020 09:24
Jakub Chorovský 10 EUR 17.08.2020 09:24