Disciplinárna komisia
PP-DK-2020/2021-0003
ÚS DK 5.8.2020
Vylúčenie po ČK: - U 004 Tomáš Rusnák 1161038 (Štrba 6.liga) vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 3.8.2020 + 10€ Vylúčenie po 2xŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu , podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie : - U 005 Matej Hockicko 1345493 (Bijacovce 7.liga) od 3.8.2020 + 10€ - U 006 Marek Kandra 1235573 (Lučivná 7.liga) od 3.8.2020 + 10€ - U 007 Ladislav Dzurňák 1312822 (Sp.Hrhov 7.liga) od 3.8.2020 + 10€ Iné disciplinárne previnenia: - U 008 – DK na základe podnetu ŠTK trestá FK Štrba, FK Toporec fin. pokutou 30 € pre nezavesenie videozáznamu zo stretnutia 1.kola na futbalnet. – čl. 8.14 a) RS + poplatok 10 €
Rozhodnutie: PP-DK-2020/2021-0003
Dátum zaevidovania: 06.08.2020 12:19
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tomáš Rusnák 10 EUR 06.08.2020 12:20
Matej Hockicko 10 EUR 06.08.2020 12:21
Marek Kandra 10 EUR 06.08.2020 12:21
Ladislav Dzurňák 10 EUR 06.08.2020 12:22
10 EUR 06.08.2020 12:25
10 EUR 06.08.2020 12:26
POKUTY