Disciplinárna komisia
PP-DK-2020/2021-0002
ÚŠS DK 30.7.2020
Vylúčenie po ČK: - U 002 Matúš Budaj  1251296 (Sp.Bystré -Pohár PFZ) vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 27.07.2020 – disciplinárnu sankciu vykoná v stretnutiach 6.ligy + 10€ Podmienečné upustenie od zvyšku trestu: - U 003 Matucha Rastislav 1267994 (V.Slavkov) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl. 41/1 DP žiadosť zamieta + poplatok 10 €
Rozhodnutie: PP-DK-2020/2021-0002
Dátum zaevidovania: 30.07.2020 20:07
Dátum vyriešenia: 20.09.2020 14:59
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Matúš Budaj 10 EUR 30.07.2020 20:07
Rastislav Matucha 10 EUR 30.07.2020 20:08