Disciplinárna komisia
PP-DK-2020/2021-0001
Žiadosť o upustenie zvyšku trestu
- U 001 Dunaj Jozef 1195756 (Šuňava) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl. 41/1 DP žiadosť zamieta + poplatok 10 €
Rozhodnutie: PP-DK-2020/2021-0001
Klub: OFK Šuňava
Dátum zaevidovania: 27.07.2020 09:48
Dátum vyriešenia: 27.07.2020 09:51
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Matej Štefan 10 EUR 27.07.2020 09:51