Disciplinárna komisia
Členovia
Ján Gallik
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-DK-2016/2017-0127Pokuta Výborná
PP-DK-2016/2017-0126Pokles pod 7 Vlková
PP-DK-2016/2017-0125ÚS DK 20.6.2017 -počet stretnutí
PP-DK-2016/2017-0124Gánovce pokuta
PP-DK-2016/2017-0123Hozelec pokuta
PP-DK-2016/2017-0122ÚS DK 15.5.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2016/2017-0118Pokuta Sp. Hrhov
PP-DK-2016/2017-0117Pokuta Vlková - pokles hráčov pod 7
PP-DK-2016/2017-0116Odpustenie zvyšku trestu
PP-DK-2016/2017-0115ÚS DK 7.6.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2016/2017-0114Odpustenie zvyšku trestu
PP-DK-2016/2017-0113Podnet DK Sp.Teplica
PP-DK-2016/2017-0112Odvolanie FK Bijacovce
PP-DK-2016/2017-0111ÚS DK 31.5.2017 - časové obdobie
PP-DK-2016/2017-0110ÚS DK 31.5.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2016/2017-0109Pokuta Bijacovce
PP-DK-2016/2017-0108Pokuta Dravce - nekvalitné video
PP-DK-2016/2017-0107Pokuta L.Teplička
PP-DK-2016/2017-0106Nešportové prejavy zástupcov FK Bijacovce
PP-DK-2016/2017-0105Zastavenie činnosti R Kalinaj
PP-DK-2016/2017-0104Zastavenie činnosti - Bijacovce
PP-DK-2016/2017-0103Zastavenie činnosti Pavluvčík Ľubomír (Bijacovce)
PP-DK-2016/2017-0102Zastavenie činnosti Krupa Tomáš (Bijacovce- dorast)
PP-DK-2016/2017-0101Pokuta za neoprávnené štarty hráčov - Bijacovce
PP-DK-2016/2017-0100ÚS DK 24.5.2017 - časové obdobie
PP-DK-2016/2017-0099ÚS DK 24.5.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2016/2017-0098Inzultácia AR divákom v stretnutí Vrbov - Sp.St.Ves
PP-DK-2016/2017-0097Neúčasť na zasadnutí ŠTK
PP-DK-2016/2017-0096Opakované neskoré začiatky stretnutí
PP-DK-2016/2017-0095Toporec - Hozelec - NS
PP-DK-2016/2017-0094Neúčasť na stretnutí Podolínec v Huncovciach
PP-DK-2016/2017-0093Disciplin.opatrenie TJ Partizán Vernár
PP-DK-2016/2017-0092Kontumácia Huncovce - Podolínec dorast
PP-DK-2016/2017-0091Prerokovanie námietky FK Toporec
PP-DK-2016/2017-0090ÚS DK 17.5.2017 - časové obdobie
PP-DK-2016/2017-0089ÚS DK 17.5.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2016/2017-0088Pokuta Dravce
PP-DK-2016/2017-0087Zastavenie činnosti
PP-DK-2016/2017-0086ÚS DK 11.5.2017 - počet stretnutí
PP-DK-2016/2017-0084Pokuta Dravce - opakované neskoré začiatky stretnutí
PP-DK-2016/2017-0083Pokuta nenastúpenie Podolínec - dorast
PP-DK-2016/2017-0082Pokarhanie Bijacovce
PP-DK-2016/2017-0081Zastavenie činnosti Milan Zemna (ŠUňava)
PP-DK-2016/2017-0080Zamietnutie žiadosti o odpustenie zvyšku trestu Mihalik Branislav
PP-DK-2016/2017-0079Žiadosť o odpusenie trestu Vdovjak Anton
PP-DK-2016/2017-0078ÚS DK 4.5.2017 - počet stretnutí