Disciplinárna komisia
Členovia
Ján Gallik
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-DK-2015/2016-0275HNS diváka Sp. Hrhov - L.Teplička
PP-DK-2015/2016-0274Opakované neskoré začiatky stretnutí Mlynčeky
PP-DK-2015/2016-0273Nenastúpenie žiaci Sp.Štvrtok vo Vikartovciach
PP-DK-2015/2016-0272Neúčasť na stretnutí Dravce - Toporec dorast
PP-DK-2015/2016-0271ÚS DK 15.6.2016 - časvoé obdobie
PP-DK-2015/2016-0270ÚS DK 15.6.2016
PP-DK-2015/2016-0269Kontumácia dorast Toporec - Dravce
PP-DK-2015/2016-0268Opakované neskoré začiatky stretnutí Sp.Štiavnik
PP-DK-2015/2016-0267Pokuta - neúčasť na stretnutí v Sp.St.Vsi
PP-DK-2015/2016-0266Pokuta za pokles pod 7 L.Teplička - Vrbov
PP-DK-2015/2016-0265Pokuta Hôrka
PP-DK-2015/2016-0264Predloženie dokladu o úhrade za transfer Sp.Teplica - Gánovce
PP-DK-2015/2016-0263ÚS DK 8.6.2016 - časové obdobie
PP-DK-2015/2016-0262ÚS DK 8.6.2016 - 1 stretnutie
PP-DK-2015/2016-0261ÚS DK 8.6.2016 - 5 x ŽK
PP-DK-2015/2016-0260Nenastúpenie žiaci Sp.Hrhov v Podhoranoch
PP-DK-2015/2016-0259ÚS DK 31.5.2016 - 2 stretnutia
PP-DK-2015/2016-0258ÚS DK 31.5.2016 - 1 stretnutie
PP-DK-2015/2016-0257ÚS DK 31.5.2016 - 5 x ŽK
PP-DK-2015/2016-0256Odpusteni zvyšku trestu Žmijovský Marián Tatry - dorast
PP-DK-2015/2016-0255Bijacovce -čl- 8.12 RS
PP-DK-2015/2016-0254ÚS DK 25.5.2016 - Pokles pod 7
PP-DK-2015/2016-0253ÚS DK 25.5.2016 - 1,2 stretnutia
PP-DK-2015/2016-0252ÚS DK 25.5.2016 - 5xŽK
PP-DK-2015/2016-0251Vylúčenie zo zúťaže Vernár - dorast
PP-DK-2015/2016-0250Vylúčenie zo zúťaže Vernár - dorast
PP-DK-2015/2016-0249Opakované neskoré začiatky stretnutí Mlynčeky
PP-DK-2015/2016-0248Neúčasť na stretnutí žiakov v Gánovciach
PP-DK-2015/2016-0247Pozastavenie výkonu funkcie ved. mužstva Vernár Alexa Jaroalav
PP-DK-2015/2016-0246Pokuta - neoprávnený štart hráča Vernár
PP-DK-2015/2016-0245ŽIadosť o odpustenie zvyšku trestu Kraus Matej Toporec
PP-DK-2015/2016-0244Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu Dziak Michal Podolínec
PP-DK-2015/2016-0243ÚS DK 18.5.2016 - časové obdobie
PP-DK-2015/2016-0242ÚS DK 18.5.2016 - 2 stretnutia
PP-DK-2015/2016-0241ÚS DK 18.5.2015 - 1 stretnutie
PP-DK-2015/2016-0240ÚS DK 18.5.2016 - 5 x ŽK
PP-DK-2015/2016-0239Zastavenie činnosti - neuhradenie mes.zbernej faktúry v termíne splatnosti
PP-DK-2015/2016-0238Pokuta L.Teplička nenastúpenie vo Švábovciach
PP-DK-2015/2016-0237Odpusteni zvyšku trestu Svitana Tomáš Gánovce
PP-DK-2015/2016-0236DK ÚS 11.5.2016 Odpustenie zvyšku trestu
PP-DK-2015/2016-0235DK - ÚS 11.5.2016 - časové obdobie
PP-DK-2015/2016-0234DK - ÚS 11.5.2016 - 3 stretnutia
PP-DK-2015/2016-0233DK - ÚS 11.5.2016 - 2 stretnutia
PP-DK-2015/2016-0232ÚS DK 11.5.2016 - 1 stretnutie
PP-DK-2015/2016-0231ÚS DK 11.5.2016 - 5 x ŽK
PP-DK-2015/2016-0230Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu Fáber Rastislav Batizovce
PP-DK-2015/2016-0229Opakovaná nefunkčnosť ISSF Jánovce
PP-DK-2015/2016-0228Zákaz výkonu funkcie vedúceho p. Vladimír Miškovic - Tatry
PP-DK-2015/2016-0227Pokuta za štart hráča na cudzí RP V.Tatry
PP-DK-2015/2016-0226Neúčasť na stretnutí 7.ligy Hôrka - Mlynčeky