Disciplinárna komisia
Členovia
Ján Gallik
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-DK-2014/2015-0348Zrušenie trestov za 5xŽK
PP-DK-2014/2015-0347Žiadosť o zrušenie trestu za 5xŽK Ľubica
PP-DK-2014/2015-0346Zrušenie trestu za 5xŽK Repiščák Leo
PP-DK-2014/2015-0345Zastavená činnosť Blažinský Jozef 1057516 (Vlková)
PP-DK-2014/2015-0344Odohratie stretnutia v zastavenej činnosti vítkovce-Klčov
PP-DK-2014/2015-0343ČK Vítkove-Klčov - dorast Śiška František-čl.49/1b,2b
PP-DK-2014/2015-0342ČK V.Lomnica - dorast Baláž Juraj - čl.49/1b,2b
PP-DK-2014/2015-0341ČK L.Teplička - dorast Kubaloš Marek-čl.49/1b,2b
PP-DK-2014/2015-0340ČK Vlková Mlynár Miroslav-čl.48/1c,2b
PP-DK-2014/2015-0339ČK Vlková Baran Jozef - čl. 48/1c,2b
PP-DK-2014/2015-0338ČK L.Teplička Bulava Marek - čl.45/1,2a
PP-DK-2014/2015-0337ČK Sp.Bystré - dorast Karško Silvan - čl. 46/1b,2
PP-DK-2014/2015-0336ČK Lučivná Gánovský Ladislava-čl.37/3
PP-DK-2014/2015-03355xŽK Huncovce Šproch Peter
PP-DK-2014/2015-03345xŽK Huncovce Novák Marcel
PP-DK-2014/2015-03335xŽK Hozelec Peňaz Tomáš
PP-DK-2014/2015-03325xŽK ĽUbica Vojtanek Pavol
PP-DK-2014/2015-03315xŽK L.Teplička Pitoňák Jozef
PP-DK-2014/2015-03305xŽK V.Lomnica Repiščák Leo
PP-DK-2014/2015-03295xŽK V.Lomnica Fassinge Slavomír
PP-DK-2014/2015-03285xŽK Hranovnica Palguta Martin
PP-DK-2014/2015-03275xŽK Hranovnica Knižka Ján
PP-DK-2014/2015-0326Barážové stretnutie dorastu
PP-DK-2014/2015-0325Neúčasť na turnaji prípravky U10
PP-DK-2014/2015-0324Nenastúpenie žiaci Dravce
PP-DK-2014/2015-0323ČK Hranovnica Malý Dávid - čl. 45/1,2a
PP-DK-2014/2015-0322ČK Ľubica Kopkáš René-čl.48/1b,2a
PP-DK-2014/2015-0321ČK Vernár Orolín Martin - čl. 49/1a,2a
PP-DK-2014/2015-0320ČK Vikartovce žiak Kuna - čl. 37/3
PP-DK-2014/2015-0319ČK Slov.Ves - žiak Smik-čl.46/1a,2
PP-DK-2014/2015-0318ČK Sp.Štvrtok-žiak Kroščen - čl. 46/1b,2
PP-DK-2014/2015-03175xŽK Sp. Belá Marhefka Matúš
PP-DK-2014/2015-0316Nezabezpečenie techniky Mlynčeky
PP-DK-2014/2015-0315Nezabezpečenie techniky Vernár
PP-DK-2014/2015-0314Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu Diabelko ĽUbomír Lučivná
PP-DK-2014/2015-0313ČK Sp.Štiavnik dorast Pačaj-čl.37/3
PP-DK-2014/2015-0312ČK Sp.Hrhov dorast Bosák - čl. 37/3
PP-DK-2014/2015-0311ČK Huncovce Vaľko - čl.37/3
PP-DK-2014/2015-0310ČK V.Slavkov - Petrik Jozef - čl. 46/1a,2a
PP-DK-2014/2015-03095xŽK Výborná Mirga Vladimír
PP-DK-2014/2015-03085xŽK Lučivná Mihálik
PP-DK-2014/2015-03065xŽK Bijacovce Špiner
PP-DK-2014/2015-03055xŽK Bijacovce Garančovský
PP-DK-2014/2015-03045xŽK Sp.Hrhov Gonda
PP-DK-2014/2015-03035xŽK Sp.Štvrtok Kubus Pavol
PP-DK-2014/2015-0302Opakované neskoré začiatky stretnutí Lúčivná
PP-DK-2014/2015-0301ČK L.Teplička Smolár - čl. 49/1b,2b
PP-DK-2014/2015-0300ČK Lúčivná Kačmarčík - čl. 45/1,2a
PP-DK-2014/2015-0299ČK Výborná Koščák - čl. 37/3