Športovo-technická komisia
PP-STK-2020/2021-1032
ÚS ŠTK 7.10.2020
- ŠTK upozorňuje FK Lendak, Vlkovce, Stráže, Batizovce na natáčanie videozáznamu podľa čl. 6 g) rozpisu súťaže (odchody, príchody na HP) - ŠTK odstupuje DK FK Sp.Štvrtok pre nenahodenie zápisu Sp.Štvrtok – Sp.Bystré. - ŠTK oznamuje organizáciu prípraviek U11: Vlková: 10.10 o 10:00 hod. Zraz účastníkov je o 9:30 hod. v KRAVANOCH. Vklkovce 10.10. o 9:30 hod. Zraz účastníkov je o 9:00 hod. na ihrisku vo Vlkovciach.
Rozhodnutie: PP-STK-2020/2021-1032
Dátum zaevidovania: 09.10.2020 10:36
Dátum vyriešenia: 09.10.2020 10:36
Stav: Vyriešené