Športovo-technická komisia
PP-STK-2020/2021-1030
Zmena UHČ Sp.Štvrtok - Gr.Petrovce dorast
- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie dorastu U19 10.kolo Sp.Štvrtok – Gr.Petrovce 7.11.2020 o 14:00 hod. – vzájomná dohoda – Gr.Petrovce poplatok 5+5 €
Rozhodnutie: PP-STK-2020/2021-1030
Klub: Kultúrno - športový klub Granč Petrovce
Dátum zaevidovania: 09.10.2020 10:32
Dátum vyriešenia: 09.10.2020 10:33
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 09.10.2020 10:32
5 EUR 09.10.2020 10:33