Športovo-technická komisia
PP-STK-2020/2021-1029
Odstúpenie OFK Rakúsy DK
- ŠTK odstupuje DK OFK Rakúsy pre nenahodenie videozáznamu zo stretnutia Rakúsy - Vlková
Rozhodnutie: PP-STK-2020/2021-1029
Dátum zaevidovania: 24.09.2020 13:53
Dátum vyriešenia: 24.09.2020 13:53
Stav: Vyriešené