Športovo-technická komisia
PP-STK-2020/2021-1017
Zmena UHČ Vlkovce - Sp.Teplica - dorast
- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie dorastu U19 10.kolo Vlkovce – Sp.Teplica dňa 15.9. o 10:00 hod. v opačnom poradí, t.j. v jesennej časti na ihrisku v Sp.Teplici, v jarnej časti na ihrisku vo Vlkovciach – Vlkovce poplatok 5 €
Rozhodnutie: PP-STK-2020/2021-1017
Klub: TJ Požiarnik Vlkovce
Dátum zaevidovania: 27.08.2020 10:28
Dátum vyriešenia: 27.08.2020 10:28
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 27.08.2020 10:28