Športovo-technická komisia
PP-STK-2020/2021-1010
Zmena UHČ Vlkovce - Hôrka
- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 4. kola 4. ligy dorastu U19 Vlkovce – Hôrka v opačnom poradí t.j. v jesennej časti 22.08.2020 o 14:00 Hôrka – Vlkovce a v jarnej časti Vlkovce – Hôrka - vzájomná dohoda. Vlkovce poplatok 5 €.
Rozhodnutie: PP-STK-2020/2021-1010
Dátum zaevidovania: 17.08.2020 09:17
Dátum vyriešenia: 17.08.2020 09:17
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 17.08.2020 09:17