Športovo-technická komisia
PP-STK-2020/2021-1005
Zmena UHČ Sp.Teplica - L.Teplička 6.liga
- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 6.ligy 4.kolo Sp.Teplica – L.Teplička v opačnom poradí, t.j. 23.8.2020 na ihrisku v L.Tepličke a v jarnej časti na ihrisku v Sp.Teplici – L.Teplička – vzájomná dohoda – L.Teplička poplatok 10 €
Rozhodnutie: PP-STK-2020/2021-1005
Klub: TJ Tatran Liptovská Teplička
Dátum zaevidovania: 06.08.2020 12:14
Dátum vyriešenia: 06.08.2020 12:15
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 06.08.2020 12:14