Športovo-technická komisia
Členovia
Miroslav Koščák
Vladimír Gavalier
Jaroslav Guballa
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-STK-2019/2020-0051Zmena UHČ 14.kolo 6. liga, 7.liga
PP-STK-2019/2020-0050Zmena UHČ Vernár - Sp.Hanušovce
PP-STK-2019/2020-0049Kontumácia 7.liga Slov.Ves - Kurimany
PP-STK-2019/2020-0048Kontumácia 7.liga Sp.Hrhov - Jánovce
PP-STK-2019/2020-0047Kontumácia dorast V.Slavkov - Sp.Teplica
PP-STK-2019/2020-0046Zmena UHČ dorast Bijacovce - Granč-Petrovce
PP-STK-2019/2020-0045Zmena UHČ Šuňava - Batizovce dorast
PP-STK-2019/2020-0044Zmena UHČ Vikartovce - Sp.St.Ves - žiaci
PP-STK-2019/2020-0043Prípravky U11
PP-STK-2019/2020-0042Zmena UHČ Sp.Hrhov - Jánovce
PP-STK-2019/2020-0041Turnaje U10/U11
PP-STK-2019/2020-0040Zmena UHČ dorast Šuňava - V.Slavkov
PP-STK-2019/2020-0039Zmena UHČ Sp.Teplica - Vrbov
PP-STK-2019/2020-0038Zmena UHČ Vrbov - Jánovce 7.liga
PP-STK-2019/2020-0037Zmena UHČ žiaci Šuňava - Vrbov
PP-STK-2019/2020-0036Zmena UHČ dorast Šuňava - Vrbov
PP-STK-2019/2020-0035Predvolanie na ŠTK
PP-STK-2019/2020-0034Nesúhlas so zmenou UHČ Vrbov - Batizovce
PP-STK-2019/2020-0033Zmena UHČ Hozelec - Sp.hrhov
PP-STK-2019/2020-0032Odhlásenie družstva dorastu Sp.Hrhov
PP-STK-2019/2020-0031Zmena UHČ Jánovce - Bijacovce
PP-STK-2019/2020-0029Videozáznam V.Slavkov
PP-STK-2019/2020-0028Štart hráčov za U15
PP-STK-2019/2020-0027Predvolanie a ŠTK - Lendak
PP-STK-2019/2020-0026Zmena UHČ Stráže - Šuňava žiaci
PP-STK-2019/2020-0024Náhradná HP ŠK Zemedar Poprad - Stráže
PP-STK-2019/2020-0023Zmena UHČ Švábovce - Franková
PP-STK-2019/2020-0022Zmena UHČ Sp.Štvrtok - Jánovce
PP-STK-2019/2020-0021Kontumácia pohár Sp.Štvrtok - Sp.hrhov
PP-STK-2019/2020-0020Zmena UHČ Dravce - Švábovce
PP-STK-2019/2020-0019Zmena UHČ Dúbrava - Švábovce
PP-STK-2019/2020-0018Zmena UHČ Vernár - Bijacovce
PP-STK-2019/2020-0017Turnaj U11 - Kravany
PP-STK-2019/2020-0016Zmena UHČ 6.liga Toporec - Batizovce
PP-STK-2019/2020-0015Zmena UHČ dorast Sp.Bystré - Sp.Hrhov
PP-STK-2019/2020-0014Nahodenie videa zo stretnutia
PP-STK-2019/2020-0013Turnaj prípravky
PP-STK-2019/2020-0012Zmena UHČ dorast Vrbov - Sp.Tepllica
PP-STK-2019/2020-0011Žiadosť o zmenu UHČ dorast Sp.Štiavnik - Bijacovce
PP-STK-2019/2020-0010Zmena UHČ dorast Hôrka - Hranovnica
PP-STK-2019/2020-0009Zmena UHČ Dravce - Dúbrava
PP-STK-2019/2020-0008Zmena UHČ žiaci Stráže - Šuňava
PP-STK-2019/2020-0007Nahrávanie videozáznamov
PP-STK-2019/2020-0006Odstránenie nedostatkov
PP-STK-2019/2020-0005Zmena termínu Ratkúsy Dravce
PP-STK-2019/2020-0004Zmena UHČ žiaci Výborná
PP-STK-2019/2020-0003Zmena UHČ Jánovce - Kravany, Jánovce - Vlková
PP-STK-2019/2020-0002Kontumácia pohár Vrbov - Kurimany