Športovo-technická komisia
Členovia
Miroslav Koščák
Vladimír Gavalier
Jaroslav Guballa
Tajomníci
Rozhodnutia
PP-STK-2016/2017-0129Finálový turnaj U 10
PP-STK-2016/2017-0128Námietka Kurimany
PP-STK-2016/2017-0127Pokuta L.Teplička - nenastúpenie
PP-STK-2016/2017-0126Kontumácia Bijacovce - L.Teplička
PP-STK-2016/2017-0125Turnaj U10 V.Lomnica
PP-STK-2016/2017-0124Finálový turnaj U 10
PP-STK-2016/2017-0123Dorast V.Tatry - Sp.St.Ves - baráž
PP-STK-2016/2017-0122Kontumácia Šuňava - Vlková
PP-STK-2016/2017-0121Odvolanie FK Bijacovce
PP-STK-2016/2017-0120Podnet V.Lomnica
PP-STK-2016/2017-0119Odvolanie ŠK Slov.Ves
PP-STK-2016/2017-0118Odvolanie ŠK Slov.Ves
PP-STK-2016/2017-0117Zmena UHČ Gánovce - Výborná
PP-STK-2016/2017-0116Organizovanie turnajov U10 Jánovce
PP-STK-2016/2017-0115Zmena HP Kravany
PP-STK-2016/2017-0114Organizovanie turnajov U10
PP-STK-2016/2017-0113Doplnenie námietky ŠK Slovenská Ves
PP-STK-2016/2017-0112Ponechanie v platnosti výnimky z UHČ
PP-STK-2016/2017-0111Zmena UHČ Vernár - Gánovce
PP-STK-2016/2017-0110Zmena UHČ Sp.Štvrtok - Hranovnica - žiaci
PP-STK-2016/2017-0109Zmena UHČ Dravce - Poprad B - dorast
PP-STK-2016/2017-0108Zmena UHČ V,Tatry - Sp.Bystré dorast
PP-STK-2016/2017-0107Zmena UHČ Gánovce - Stráže dorast
PP-STK-2016/2017-0106Zmena UHČ Hôrka - Bijacovce dorast
PP-STK-2016/2017-0105Zmena UHČ Bijacovce - L.Teplička - dorast
PP-STK-2016/2017-0104Zmena UHČ Hôrka - Sp.Štiavnik
PP-STK-2016/2017-0103Zmena UHČ Lúčivná - Dravce
PP-STK-2016/2017-0102Kontumácia Sp.Hanušovce - Vernár
PP-STK-2016/2017-0101Námietka Slov.Ves
PP-STK-2016/2017-0100Kontumácia Bijacovce - Hranovnica dorast
PP-STK-2016/2017-0099Zmena UHČ Sp. Teplica - Hôrka
PP-STK-2016/2017-0098Zmena UHČ Vikartovce - Švábovce
PP-STK-2016/2017-0097Zmena UHČ V.Lomnica - Výborná žiaci
PP-STK-2016/2017-0096Zmena HP V.Tatry - Stráže
PP-STK-2016/2017-0095Turnaj U10, L.Teplička, Mlynčeky
PP-STK-2016/2017-0094Turnaj U10 Mlynčeky
PP-STK-2016/2017-0093Neuhradené mesačné zberné faktúry
PP-STK-2016/2017-0091Zmena UHČ V.Lomnica - Sp. Hrhov
PP-STK-2016/2017-0090Termín stretnutia finále pohára PFZ
PP-STK-2016/2017-0089Žiadosť o zmenu UHČ Štrba - Batizovce
PP-STK-2016/2017-0088Neúčasť na zasadnutí ŠTK Bijacovce - dorast
PP-STK-2016/2017-0087Turnaj U10 L.Teplička
PP-STK-2016/2017-0086Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu Mačičák Matej
PP-STK-2016/2017-0085ÚS ŠTK 4.5.2017
PP-STK-2016/2017-0084Kontumácia Sp.Teplica - Šuňava
PP-STK-2016/2017-0083Turnaj U10 Batizovce
PP-STK-2016/2017-0082Žiadosť o zmenu UHČ Sp.Štiavnik
PP-STK-2016/2017-0081ÚS ŠTK 26.4.2017