Komisia rozhodcov
Členovia
Július Kubáni
Tajomníci