Disciplinárna komisia
SK-DK-2020/2021-0018
ÚS č. 12 zo dňa 01.10.2020
2. Trestá hráča TJ Družstevník Rovné – Róbert Horváth –1254961 - DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 2 stretnutie nepodmienečne od 1.10.2020, podľa DP čl. 48/1b,2, poplatok 10,- EUR
Rozhodnutie: SK-DK-2020/2021-0018
Klub: TJ Družstevník Rovné
Dátum zaevidovania: 01.10.2020 17:42
Dátum vyriešenia: 01.10.2020 17:44
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2. Trestá hráča TJ Družstevník Rovné – Róbert Horváth –1254961 - DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 2 stretnutie nepodmienečne od 1.10.2020, podľa DP čl. 48/1b,2, poplatok 10,- EUR 10 EUR 01.10.2020 17:43