Disciplinárna komisia
SK-DK-2020/2021-0016
ÚS č. 10 zo dňa 17.9.2020
2. Trestá hráča TJ Bukovce – Adrián Palička – 1251945- DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 17.09.2020, podľa DP čl. 46/1b,2, poplatok 10,- EUR
Rozhodnutie: SK-DK-2020/2021-0016
Klub: Futbalový klub Bukovce
Dátum zaevidovania: 18.09.2020 08:29
Dátum vyriešenia: 18.09.2020 08:30
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2. Trestá hráča TJ Bukovce – Adrián Palička – 1251945- DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 17.09.2020, podľa DP čl. 46/1b,2, poplatok 10,- EUR 10 EUR 18.09.2020 08:29