Disciplinárna komisia
SK-DK-2020/2021-0015
ÚS č. 10 zo dňa 17.9.2020
3. Trestá hráča TJ Topľan Kalnište – Dominik Gdovin – 1251930- DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 17.09.2020, podľa DP čl. 37/3, poplatok 10,- EUR
Rozhodnutie: SK-DK-2020/2021-0015
Klub: TJ TOPĽAN Kalnište
Dátum zaevidovania: 18.09.2020 08:28
Dátum vyriešenia: 18.09.2020 08:29
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
3. Trestá hráča TJ Topľan Kalnište – Dominik Gdovin – 1251930- DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 17.09.2020, podľa DP čl. 37/3, poplatok 10,- EUR 10 EUR 18.09.2020 08:28