Disciplinárna komisia
SK-DK-2020/2021-0008
ÚS č. 9 zo dňa 10.9.2020
4. Trestá hráča TJ Topľan Kalnište – Martin Varguš – 1261320- DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 2 týždne nepodmienečne od 10.09.2020, podľa DP čl. 49/1b,2b, poplatok 10,- EUR
Rozhodnutie: SK-DK-2020/2021-0008
Klub: TJ TOPĽAN Kalnište
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 08:51
Dátum vyriešenia: 11.09.2020 08:52
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
4. Trestá hráča TJ Topľan Kalnište – Martin Varguš – 1261320- DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 2 týždne nepodmienečne od 10.09.2020, podľa DP čl. 49/1b,2b, poplatok 10,- EUR 10 EUR 11.09.2020 08:51