Komisia rozhodcov
SK-KR-2020/2021-0002
ÚS č. 7 zo dňa 27.8.2020
1. KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia 4.kola 6.ligy dospelých Kuková – Kalnište, situácia v 85. min sa z predloženého videozáznamu nedá objektívne posúdiť
Rozhodnutie: SK-KR-2020/2021-0002
Klub: TJ TOPĽAN Kalnište
Dátum zaevidovania: 27.08.2020 12:26
Dátum vyriešenia: 27.08.2020 12:26
Stav: Vyriešené