Komisia rozhodcov
Členovia
Pavel Piršč
Tajomníci
Rozhodnutia
SK-KR-2020/2021-0003ÚS č. 10 zo dňa 17.9.2020
SK-KR-2020/2021-0002ÚS č. 7 zo dňa 27.8.2020
SK-KR-2020/2021-0001ÚS č. 3 zo dňa 30.7.2020