Komisia mládeže
ZV-KM-2020/2021-0005
Odložené MFS
KM oznamuje , že MFS 8.kol MO U11 sa v dňoch 01.10.2020 (ŠT) a 02.10.2020 (PA) nehrajú. Náhradný termín bude oznámený v Spravodaji.
Rozhodnutie: ZV-KM-2020/2021-0005
Dátum zaevidovania: 30.09.2020 21:17
Dátum vyriešenia: 12.10.2020 23:25
Stav: Vyriešené