Komisia mládeže
ZV-KM-2020/2021-0004
zmena ihriska
KM berie na vedomie ipodani ohľadom HP pre stretnutia ORANJES Zvolen v súťaži MO U11-Zvolen. Uvedený FK odohrá domáce stretnutie v súťažnom ročníku 2020/2021 na ihrisku Budča.
Rozhodnutie: ZV-KM-2020/2021-0004
Klub: ORANJES Zvolen
Dátum zaevidovania: 27.08.2020 13:25
Dátum vyriešenia: 27.08.2020 13:28
Stav: Vyriešené