Komisia mládeže
ZV-KM-2020/2021-0003
Úhrady zálohových platieb za R jeseň 2020/2021 , U15
HK upozorňuje FK na termín úhrad zálohových platieb za mzdy rozhodcov v jesennej časti ročníka 2020/2021. Termín 31.07.2020 a platby v zmysle dole uvedené: Súťaž Do 31.07.2018 I.trieda dospelých 1000,00 € II.trieda dospelých 700,00 € Žiaci U 15 , U13 , U11 140,00 € Platby zasielať na účet ObFZ Zvolen Bankové spojenie : ČSOB Zvolen Číslo účtu : 4000844965/7500 IBAN : SK49 7500 0000 0040 0084 4965 UPOZORNENIE !!! FK ktoré uskutočnili platby za jarnú časť sezóny 2019/2020 neplatia .... uvedené platby sa presúvajú na jesennú časť sezóny 2020/2021
Rozhodnutie: ZV-KM-2020/2021-0003
Dátum zaevidovania: 27.07.2020 12:06
Dátum vyriešenia: 27.07.2020 12:11
Stav: Vyriešené