Komisia mládeže
Členovia
Branislav Šebian
Radoslav Ištván
Tajomníci
Rozhodnutia
ZV-KM-2020/2021-0006Prerušenie všetkých súťaží od 13.10.2020
ZV-KM-2020/2021-0005Odložené MFS
ZV-KM-2020/2021-0004zmena ihriska
ZV-KM-2020/2021-0003Úhrady zálohových platieb za R jeseň 2020/2021 , U15
ZV-KM-2020/2021-0002Úhrady zálohových platieb za R jeseň 2020/2021, U13
ZV-KM-2020/2021-0001Úhrady zálohových platieb za R jeseň 2020/2021, U11