Športovo-technická komisia
ZV-STK-2020/2021-0044
Opačné poradie
ŠTK na základe SP čl. 36 bod 3) súhlasí so zmenou opačného poradia MFS 11. a 24. kola I. triedy dospelých medzi MFK Vígľaš-Pstruša – Telovýchovná jednota Družstevník Očová. ZMENA: 11. kolo MFK Vígľaš Pstruša – Telovýchovná jednota Družstevník Očová 10. 10. 2020 o 14:30 hod. na ihrisku Telovýchovná jednota Družstevník Očová. 24. kolo Telovýchovná jednota Družstevník Očová – MFK Vígľaš-Pstruša 06. 06. 2021 o 17:00 hod. na ihrisku MFK Vígľaš-Pstruša. Poplatok 10€ + 5€ podľa RS čl. XVI. bod 4s) a bod 4u) zahrnutý v MZF pre MFK Vígľaš-Pstruša. ZV-STK-2020/2021-0044.
Rozhodnutie: ZV-STK-2020/2021-0044
Klub: MFK Vígľaš - Pstruša
Dátum zaevidovania: 24.09.2020 09:15
Dátum vyriešenia: 24.09.2020 09:17
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RS čl. XVI, bod 4s) 10 EUR 24.09.2020 09:16
Prerokovanie v komisii - RS čl. XVI. bod 4u) 5 EUR 24.09.2020 09:17