Športovo-technická komisia
ZV-STK-2020/2021-0038
Opačné poradie
ŠTK na základe SP čl. 36 bod 3) súhlasí so zmenou opačného poradia MFS 7. a 20. kola I. triedy dospelých medzi MFK Vígľaš-Pstruša – FK Zvolenská Slatina. ZMENA: 7. kolo MFK Vígľaš Pstruša – TJ Slovan Dudince 13. 09. 2020 o 15:30 hod. na ihrisku FK Zvolenská Slatina. 20. kolo FK Zvolenská Slatina – MFK Vígľaš-Pstruša 09. 05. 2021 o 16:30 hod. na ihrisku MFK Vígľaš-Pstruša. Poplatok 5€ podľa RS čl. XVI. bod 4u) zahrnutý v MZF pre MFK Vígľaš-Pstruša. ZV-STK-2020/2021-0038
Rozhodnutie: ZV-STK-2020/2021-0038
Klub: MFK Vígľaš - Pstruša
Dátum zaevidovania: 10.09.2020 08:31
Dátum vyriešenia: 10.09.2020 08:36
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Prerokovanie v komisii, RS čl. XVI. bod 4u). 5 EUR 10.09.2020 08:36