Disciplinárna komisia
ZV-DK-2020/2021-0062
DI-39
DI-39 Milan Lehocký 1398564 lekár Sielnica – na základe správy DS PVF člena realizačného tímu na 2 mesiace podľa čl. 48/1c,2b DP od 05.10.2020 (HNŠ voči R),
Rozhodnutie: ZV-DK-2020/2021-0062
Klub: TJ Sokol FO Sielnica
Dátum zaevidovania: 11.10.2020 13:40
Dátum vyriešenia: 11.10.2020 13:41
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Milan Lehocký DI-39 10 EUR 11.10.2020 13:41