Disciplinárna komisia
ZV-DK-2020/2021-0029
DI-21
DI-21 Pavel Kortiš 1107832 D. Huta – výkon zvyšku d. opatrenia DI-12 (1 MFS) na základe žiadosti podm. odkladá podľa čl. 41/1,2 DP od 09.09.2020 na skúš. dobu 9 mesiacov.
Rozhodnutie: ZV-DK-2020/2021-0029
Klub: TJ Detvianska Huta
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 23:58
Dátum vyriešenia: 12.09.2020 00:02
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Pavel Kortiš DI-21 10 EUR 11.09.2020 23:59