Disciplinárna komisia
ZV-DK-2020/2021-0028
DI-20
DI-20 Peter Végh 1049603 O. Lúka – DK podľa čl. 71/1, 3a,b DP začína d. konanie, pričom podľa čl. 76/1 DP má hráč zastavený výkon športu do rozhodnutia d. komisie
Rozhodnutie: ZV-DK-2020/2021-0028
Klub: TJ Agro Ostrá Lúka
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 23:57
Dátum vyriešenia: 11.09.2020 23:57
Stav: Vyriešené