Komisia rozhodcov
ZA-KR-2020/2021-0005
prerokovanie sťažnosti
Sťažnosť čiastočne opodstatnená.
Rozhodnutie: ZA-KR-2020/2021-0005
Klub: TJ Dlhé Pole
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 06:12
Dátum vyriešenia: 16.10.2020 06:13
Stav: Vyriešené