Komisia rozhodcov
ZA-KR-2020/2021-0003
poplatok za sťažnosť
poplatok za neopodstatnenú sťažnosť.
Rozhodnutie: ZA-KR-2020/2021-0003
Dátum zaevidovania: 23.09.2020 06:38
Dátum vyriešenia: 23.09.2020 06:40
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená. 40 EUR 23.09.2020 06:40