Disciplinárna komisia
ZA-DK-2020/2021-0151
trest hráča
ŠDK začína voči Filip Vrábel, 1309221, TJ Fatran Krasňany disciplinárne konanie a na základe vlastných zistení zo s. s. 11.k II. DT dospelí Krasňany-Dlhé Pole predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu od 12. 10. 2020 do vyriešenia podľa DP 43/1, 2a 4. Zároveň žiada menovaného o doručenie správy ošetrujúceho lekára a vyjadrenie k udalostiam podaním prostredníctvom ISSF alebo poštou do 21. 10. 2020 do 12:00 hod., 10 EUR
Rozhodnutie: ZA-DK-2020/2021-0151
Klub: TJ Fatran Krasňany
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 11:18
Dátum vyriešenia: 16.10.2020 11:19
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Filip Vrábel 10 EUR 16.10.2020 11:19