Disciplinárna komisia
ZA-DK-2020/2021-0150
trest hráča
ŠDK začína voči Miloš Hubočan, 1109716, TJ Dlhé Pole disciplinárne konanie a na základe vlastných zistení a na základe skutočností uvedených v ZoS zo s. s. 11.k II. DT dospelí Krasňany-Dlhé Pole za telesné napadnutie súpera predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu od 12. 10. 2020 do vyriešenia podľa DP 43/1, 2a 4. Zároveň žiada menovaného o doručenie vyjadrenia k udalostiam podaním prostredníctvom ISSF alebo poštou do 21. 10. 2020 do 12:00 hod., 10 EUR
Rozhodnutie: ZA-DK-2020/2021-0150
Klub: TJ Dlhé Pole
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 11:11
Dátum vyriešenia: 16.10.2020 11:17
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Miloš Hubočan 10 EUR 16.10.2020 11:12