Štvrtok, 21. január, 2021Meniny má Vincent

VEĽMI DÔLEŽITÉ!!! Register mimovládnych organizácií

Tomáš Gemza|Publikované 17. dec 2019 o 08:30

Ako sme Vás informovali a vyzvali 13. mája 2019, v súlade s novým zákonom č. 346/2018 Z.z. boli všetky občianskej združenie povinné oznámiť Ministerstvu vnútra SR údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu, t.j. zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (notársky overená kópia stanov organizácie, notársky overené osvedčenie o voľbe štatutárneho orgánu, notársky overená zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, na ktorom bol štatutárny zástupca zvolený).

Na toto máte od 13.5.2019 v ISSF elektronický formulár v Elektronickej podateľni formulár “Register MNO - pridanie štatutára”. Stále je tento formulár pre Vás dostupný v ISSF.


Zoznam klubov, ktoré si nesplnili svoju povinnosť je v prílohe tohoto emailu aj s pôvodným oznámením z 13.5.2019 (na konci prílohy).


Týmto Vám oznamujeme, že v prípade, že Ministerstvu vnútra SR neoznámite údaje o štatutárnom orgáne a do 31.12.2019 nebude v registri občianskych združení za Váš klub zapísaný štatutárny orgán v súlade so zákonom č. 346/2018 Z.z., v priebehu januára 2020 Vám do mesačnej zbernej faktúry dáme položku so sumou nákupov za kredity na futbalnet.shop po 1.7.2019, ktoré musíme podľa zákona vrátiť ministerstvu.


Žiadame Vás aby ste BEZODKLADNE vyplnnili elektronický formulár v ISSF, doložili potrebné údaje a BEZODKLADNE zaslali na Ministerstvo vnútra do konca roku 2019.


2.1.2020 skontrolujeme registrácie a uzavrieme podklady pre vyššie spomínané pridanie do faktúr tým, ktorí registráciu nevygenerujú a nepošlú podľa pokynov v prílohe.

Z klubov v územnej pôsobnosti ObFZ Žiar nad Hronom nemajú k 17.12.2019 uvedenú náležitosť splnené:

ŠKF Kremnica

TJ - Prestavlky

TJ OŠK Stará Kremnička

TJ Partizán Veľká Lehota

TJ PS Hliník nad Hronom

TJ Sokol Trnavá Hora

Tomáš Gemza
© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.